fbpx

Όσα μάθαμε ψάχνοντας για εργασία

Δεδομένα παιδικής εργασίας | Μέρος Β’

στo Workerland

Θέλω να λαμβάνω τα νέα άρθρα του IforINTERVIEW με e-mail.

Στείλε μας την ιστορία σου

Απόδοση κειμένου: V for Vallia | Για το #IfI

Δείτε το Μέρος Α’ εδώ

Αρχικό κείμενο: Child labor

Ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας (ILO) αναφέρει στην τελευταία του έκθεση για την παιδική εργασία, ότι, υπάρχουν περίπου 265 εκατομμύρια εργαζόμενα παιδιά στον κόσμο – σχεδόν το 17% του παγκόσμιου παιδικού πληθυσμού.

Γενικός ορισμός

Σε γενικές γραμμές, ο όρος παιδική εργασία, ορίζεται ως η απασχόληση των παιδιών σε οποιαδήποτε εργασία η οποία τους στερεί την παιδική τους ηλικία και την αξιοπρέπειά τους κι είναι επιβλαβής για την σωματική και πνευματική τους ανάπτυξη.

Ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας (ILO) ορίζει την παιδική εργασία, ως την εργασία που είναι διανοητικά, σωματικά, κοινωνικά και ηθικά επικίνδυνη κι επιβλαβής για τα παιδιά∙ και παρεμποδίζει την σχολική τους φοίτηση, επειδή τους στερεί την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το σχολείο, είτε υποχρεώνοντάς τα να το εγκαταλείψουν πρόωρα είτε απαιτώντας από αυτά να προσπαθούν να συνδυάσουν τη σχολική φοίτηση με πολύωρη και βαριά εργασία.

Η Σύμφαση του ILO Νο.138, η οποία εγκρίθηκε το 1973 κι υιοθετήθηκε από τις περισσότερες χώρες, ορίζει τις σχετικές ηλικίες που χρησιμοποιούν οι διάφορες χώρες για τον προσδιορισμό της παιδικής εργασίας.

Το σημερινό έμφυλο χάσμα

Στην πλειονότητα των χωρών, τα αγόρια είναι πιο πιθανό να ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Η παρακάτω απεικόνιση παρουσιάζει τη συχνότητα της παιδικής εργασίας ανά χώρα σε αγόρια και κορίτσια, σύμφωνα με τις πρόσφατες εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Η διαγώνια γραμμή επισημαίνει ίσες τιμές για αγόρια και κορίτσια∙ όπως μπορεί να εκτιμηθεί, οι περισσότερες χώρες βρίσκονται κάτω από τη διαγώνια γραμμή.

Συσχετισμοί, ορίζουσες και συνέπειες

Σ’ αυτό το κομμάτι της έρευνας, εξετάζεται η σχέση της παιδικής εργασίας και των δύο βασικών μεταβλητών: την εκπαίδευση και το εισόδημα.

Η μικρή σχολική φοίτηση, θεωρείται συνήθως μία από τις σημαντικότερες συνέπειες της παιδικής εργασίας, ενώ το χαμηλό εισόδημα των νοικοκυριών θεωρείται σημαντικός καθοριστικός παράγοντας.

Παιδική εργασία κι εκπαίδευση

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η παιδική εργασία είναι ιδιαιτέρως προβληματική στο μέτρο που εμποδίζεται η ανάπτυξη των παιδιών, ιδίως όταν περιλαμβάνεται η εκπαίδευση.

Δεδομένου ότι ο χρόνος είναι ένας σπάνιος πόρος, στο βαθμό στον οποίο η παιδική απασχόληση συνδέεται με τη σχολική φοίτηση, εξαρτάται από τον τύπο και των αριθμό των ωρών εργασίας.

Το απότομο μέρος των παρακάτω καμπυλών, κυμαίνεται από 20 έως 45 ώρες, γεγονός που υποδηλώνει – όπως φυσικά είναι αναμενόμενο – ότι είναι πολύ δύσκολο για ένα παιδί να πηγαίνει στο σχολείο όταν πλησιάζει την πλήρους απασχόλησης εργασία.

Τα στοιχεία επίσης δείχνουν πως, δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές για τις οικιακές κι εμπορικές εργασίες.

Το παρακάτω γράφημα, δείχνει τη σχέση μεταξύ της φοίτησης στο σχολείο και των ωρών τα παιδικής εργασίας, με τη χρήση micro-δεδομένων.

Εξετάζοντας τα αθροίσματα μπορεί να παρατηρηθεί ένα παρόμοιο μοτίβο στα δεδομένα: στις χώρες όπου τα παιδιά τείνουν να εργάζονται περισσότερες ώρες, είναι πιο συνηθισμένο τα παιδιά να μένουν εκτός σχολείου.

Αυτό το διαδραστικό γράφημα δείχνει αυτό ακριβώς, σχεδιάζοντας τις μέσες ώρες εργασίας των παιδιών σε επίπεδο χώρας, σε σχέση με το μερίδιο των εργαζόμενων παιδιών που είναι εκτός σχολείου.

Η παραπάνω σχέση εργασίας και σχολικής φοίτησης είναι ενημερωτική σχετικά με τον αντίκτυπο της παιδικής εργασίας στην σχολική εκπαίδευση, όμως δεν αρκεί για να διαπιστωθεί η αιτιότητα.

Υπάρχουν πολλοί δυνητικοί οικονομικοί και πολιτισμικοί παράγοντες που επηρεάζουν ταυτόχρονα τη σχολική εκπαίδευση και τις επαγγελματικές αποφάσεις.

Σε κάθε περίπτωση, η κατεύθυνση των σχέσεων δεν είναι προφανής – τα παιδιά δουλεύουν επειδή δεν παρακολουθούν το σχολείο ή δεν πηγαίνουν σχολείο επειδή εργάζονται;

Ορισμένες ακαδημαϊκές μελέτες, προσπάθησαν να διαπιστώσουν την αιτιότητα, προσπαθώντας να βρουν έναν παράγοντα (μια «οργανική μεταβλητή») η οποία επηρεάζει μόνο το αν ένα παιδί εργάζεται, χωρίς να επηρεάζει το πώς η οικογένεια εκτιμά άλλες χρήσεις του χρόνου των παιδιών.

Παιδική εργασία και εισόδημα

Τα στοιχεία μεταξύ των χωρών σχετικά με την παιδική εργασία και την οικονομική ανάπτυξη, υποδηλώνουν ισχυρή αρνητική συσχέτιση.

Η ακόλουθη απεικόνιση δείχνει την συχνότητα της παιδικής ηλικίας, σε σχέση με το κατά κεφαλήν εισόδημα.

Για να δοθεί ένα κάποιο πλαίσιο σχετικά με τον απόλυτο αριθμό των παιδιών, η παρατήρηση κάθε χώρας απεικονίζεται ως κύκλος, όπου το μέγεθος του κύκλου αντιπροσωπεύει της ηλικίες 5 έως 14 ετών.

Τα στοιχεία αυτά δεν ερμηνεύονται αιτιατά∙ όπως και πριν, οι χώρες διαφέρουν σε πολλές πτυχές οι οποίες σχετίζονται με την επιλογή των παιδιών και το εισόδημα.

Ωστόσο, υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους, εννοιολογικά, η παιδική εργασία μπορεί πράγματι να οφείλεται σε κακές συνθήκες διαβίωσης.

Για παράδειγμα, τα παιδιά μπορεί να εργάζονται μόνο εάν οι γονείς δεν είναι σε θέση να πληρούν τις συνθήκες διαβίωσης.

Μερικώς ακολουθώντας αυτή τη λογική, αρκετές χώρες έχουν εφαρμόσει προγράμματα μεταφοράς μετρητών, σε μια προσπάθεια αποθάρρυνση της παιδικής εργασίας κι αύξηση της σχολικής φοίτησης.

Η ιδέα πίσω από αυτά τα προγράμματα, εξαρτάται από μια σειρά επιθυμητών ενεργειών, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής παιδιών στο σχολείο∙ και μ’ αυτόν τον τρόπο μειώνουν το κόστος της σχολικής φοίτησης, αυξάνοντας το οικογενειακό εισόδημα.

Η περίπτωση των ανήλικων της Θεσσαλονίκης

Παιδιά, εργάζονται από 6 έως 12 ώρες την ημέρα σε γεωργικές εργασίες, στις κατασκευές, στο πλύσιμο αυτοκινήτων, είναι μικροπωλητές δρόμων ή επαίτες στα φανάρια.

Πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης από συμμορίες που ασχολούνται με παράνομες δραστηριότητες καπνού και ναρκωτικών κι οδηγούν αυτοκίνητα διακινδυνεύοντας τη ζωή τους και τη ζωή άλλων προσφύγων που μεταφέρουν στην Ελλάδα.

Τα στοιχεία για την παιδική εργασία τα οποία δημοσίευσε η ΜΚΟ «ΑΡΣΙΣ», είναι συγκλονιστικά.

Δουλεύουν από 6 μέχρι 12 ώρες τη μέρα στα χωράφια, στις οικοδομές, σε πλυντήρια αυτοκινήτων, ζητιανεύουν στα φανάρια ή γυρίζουν στους δρόμους πουλώντας μικροαντικείμενα.

Πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης παράνομων δικτύων πώλησης καπνού, ναρκωτικών, οδηγούν αυτοκίνητα ρισκάροντας τη ζωή τους και τη ζωή άλλων προσφύγων για να τους μεταφέρουν στο εσωτερικό της χώρας.

Είναι τα παιδιά που δεν ζουν σαν παιδιά, είναι αναγκασμένα να δουλεύουν για να επιβιώσουν και δεν παίζουν, έχουν χάσει πρόωρα ή δεν απέκτησαν ποτέ την παιδικότητά τους.

Από την αρχή του 2019 μέχρι και τον Μάιο, οι Ομάδες Κοινωνικής Εργασίας στο δρόμο (Street Work) της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων ήρθαν σε επαφή με περίπου 550 παιδιά που ζουν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης και επιβιώνουν δουλεύοντας, από τα οποία περίπου 450 είναι ασυνόδευτα ανήλικα προσφυγόπουλα και τα 95 είναι από την Ελλάδα ή άλλες βαλκανικές χώρες.

Από τα Βαλκάνια, τα περισσότερα παιδιά που εντοπίστηκαν προέρχονται από τη Βουλγαρία, την Αλβανία και την Ελλάδα.

«Πρόκειται για παιδιά που θεωρούν την εργασία ‘κανονικότητα’ αφού μεγάλωσαν στις χώρες τους δουλεύοντας και για να φτάσουν στην Ελλάδα ταξίδεψαν επίσης δουλεύοντας κυρίως στην υφαντουργία, στην αλιεία και στα βυρσοδεψεία. Οπότε, ο κίνδυνος είναι αφενός να πιστεύουν ότι και στη χώρα μας επιτρέπεται η παιδική εργασία, αφετέρου να εθιστούν στην παρανομία κι αργότερα ως νεαροί ενήλικες να βρεθούν αντιμέτωποι με βαριές ποινές»
Θωμάς Χαραλαμπίδης, επικεφαλής της νομικής υπηρεσίας της ΑΡΣΙΣ.

 

Δείτε το πρώτο μέρος, εδώ.

© I for Interview team

Σε περίπτωση που επιλέξατε να αναδημοσιεύσετε κάποιο κείμενό μας στο δικό σας site, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα εκ των προτέρων για την προτίμηση! Ωστόσο,  να σας υπενθυμίσουμε το πόσο ευχάριστο και δίκαιο είναι να ακολουθούνται οι δεοντολογικοί κανόνες που ορίζουν τη σωστή και λειτουργική αναφορά στην αρχική  πηγή ( δλδ. αναγραφή πλήρους ονόματος του site μας και ενεργό link που ανακατευθύνει στο πρωτότυπο άρθρο). Με τον τρόπο αυτό αναγνωρίζετε τον κόπο και τη δουλειά μας και σας ευχαριστούμε διπλά!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Φρέσκα άρθρα στο Workerland

Στην Κορυφή