fbpx

Όσα μάθαμε ψάχνοντας για εργασία

Τουρκία | Μη αμειβόμενη εργασία εν μέσω πανδημίας

στo Workerland

Θέλω να λαμβάνω τα νέα άρθρα του IforINTERVIEW με e-mail.

Στείλε μας την ιστορία σου

Απόδοση κειμένου: V for Vallia

Για το #IFI

Αρχικό κείμενο: Shifting the burden: can Covid-19 do it for women’s unpaid work?

Οι συνθήκες της καραντίνας έχουν θέσει υπό αμφισβήτηση το δυσανάλογο βάρος της μη αμειβόμενης εργασίας που επιβάλλεται στις γυναίκες, όπως δείχνουν τα στοιχεία από την Τουρκία.

Μία φίλη από την Κωνσταντινούπολη, μου είπε πρόσφατα:

«Χρειάστηκε μία πανδημία για τον επί 20 χρόνια σύζυγό μου να μπει στην κουζίνα και να μαγειρέψει».

Καθηγήτρια πλήρους απασχόλησης και δεν ήταν η μόνη που έκανε αυτή τη διαπίστωση. Κι η εμπειρία της υποδηλώνει πως, ο COVID-19 μπορεί να πετύχει, εκεί που οι δεκαετίες συνηγορίας απέτυχαν, να μεταμορφώσουν τη σφαίρα της μη αμειβόμενης εργασίας.

Μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο στην Τουρκία σε διεθνές επίπεδο, δείχnει ότι, στα νοικοκυριά, η μη αμειβόμενη εργασία των ανδρών αυξήθηκε σχεδόν πέντε φορές κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η αύξηση ήταν μεγαλύτερη στους άνδρες που εργάστηκαν από το σπίτι κατά τη διάρκεια της καραντίνας: ξόδεψαν 50% περισσότερο χρόνο σε οικιακές εργασίες κι εργασίες φροντίδας απ’ ότι οι άνδρες που συνέχιζαν να εργάζονται κανονικά.

Η έρευνα, υποστηριζόμενη από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών στην Τουρκία, κάλυψε περισσότερους από 2.400 ερωτηθέντες κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας καραντίνας. Οι ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση του χρόνου, οι οποίες επινοήθηκαν από το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης και τον Emel Memiş, συμπεριλήφθηκαν σε μία τακτική έρευνα για τα νοικοκυριά και τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στην έκθεση UNDP, τον Αύγουστο.

Η αύξηση της μη αμειβόμενης εργασίας για τους άνδρες ήταν μια εντυπωσιακή απόκλιση από τον κανόνα – σε μια χώρα με μία από τις μεγαλύτερες έμφυλες διαφορές στην μη αμeιβόμενη εργασία, όπου η συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό είναι η χαμηλότερη μεταξύ των χωρών μελών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Organisation for Economic Co-operation and Development).

Μεγάλες επιπτώσεις

Η αλλαγή αυτή, έχει μεγάλες επιπτώσεις στην ισότητα των φύλων στον κόσμο της εργασίας.

Πρώτον, προτείνει ότι, η εισαγωγή πιο ευέλικτων μορφών εργασίας στο χώρο εργασίας και μικρότερες εργάσιμες μέρες για τους άνδρες στον επίσημο χώρο, μπορεί να οδηγήσει σε πιο ισότιμη κατανομή της μη αμειβόμενης εργασίας στο σπίτι.

Η μετατόπισh επηρεάζει επίσης τις νόρμες σχετικά με το φύλο, αφού οι εργαζόμενοι άνδρες αναλαμβάνουν ταυτόχρονα και εργασίες στο σπίτι. Πάνω απ’ όλα όμως, βοηθά εργαζόμενους και εργοδότες να σκέφτονται εκτενώς πιο ευέλικτες μορφές εργασίας και να μην τις συνδέουν αποκλειστικά με τη μητρότητα και την ανατροφή των παιδιών.

Εν ολίγοις, οι ακούσιες αλλαγές στο χώρο εργασίας που επήλθαν εξαιτίας της πανδημίας θα μπορούσαν να διαβρώσουν την έμφυλη διάκρισης της αμειβόμενης και μη αμειβόμενης εργασίας, με καλύτερα αποτελέσματα τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες όσο αφορά την κοινή εργασία, τον ελεύθερο χρόνο και το εισόδημα.

Εξίσου ελπιδοφόρο είναι το γεγονός ότι, η έρευνα δείχνει πως ένα μεγάλο μερίδιο ανδρών και γυναικών πιστεύουν σε μια πιο ισότιμη έμφυλη κατανομή της οικιακής εργασίας: το 85% των γυναικών και το 65% των ανδρών, υποστήριξαν την υποχρέωση των ανδρών να μοιράζονται τις οικιακές εργασίες εξίσου με με τις γυναίκες.

Αναλαμβάνοντας το βάρος

Όμως, οι γυναίκες στην Τουρκία εξακολουθούν να επωμίζονται το μεγαλύτερο βάρος της μη αμειβόμενης και οικιακής εργασίας, με ένα ποσοστό τέσσερις φορές μεγαλύτερο απ’ ότι οι άνδρες (4.5 ώρες την ημέρα για τις γυναίκες σε αντίθεση με την 1.1 ώρα για τους άνδρες).

Με την αμειβόμενη και μη αμειβόμενη εργασία συνδυαστικά, η εργασία των γυναικών αυξήθηκε από τις 7.7 ώρες πριν την πανδημία στις 9.2 ώρες κατά τη διάρκεια της καραντίνας – σχεδόν το 80% αυτής της αύξησης οφειλόταν στη μη αμειβόμενη εργασία. Οι απασχολούμενες και ανώτατης εκπαίδευσης γυναίκες ξόδεψαν σχεδόν τον ίδιο χρόνο σε μη αμειβόμενη εργασία με τις άνεργες και κατώτερης εκπαίδευσης γυναίκες.

Αντίθετα, οι απασχολούμενοι άνδρες είχαν σχεδόν τον ίδιο φόρτο εργασίας πριν και κατά τη διάρκεια της καραντίνας (7.7 ώρες). Ωστόσο, για τις γυναίκες που συνέχιζαν να εργάζονται στο χώρο εργασίας τους (ως «βασικές» εργαζόμενες), οι συνολικές καθημερινές ώρες εργασίας αυξήθηκαν σε περισσότερες από 10 ώρες την ημέρα. Μία στις δύο γυναίκες – συγκριτικά με το λιγότερο από ¼ των ανδρών – ανέφεραν ότι αισθάνθηκαν καταβεβλημένες από το φόρτο εργασίας κατά τη διάρκεια της καραντίνας.

Υπό συνθήκες πανδημίας, κι ενώ η οικονομία της αγοράς επιβραδύνθηκε σημαντικά, η οικονομική δραστηριότητα στον τομέα της φροντίδας τόσο στην αμειβόμενη όσο και στην μη αμειβόμενη εργασία, εντατικοποιήθηκε, όπως αναφέρεται στην έρευνα.

«Οι γυναίκες και ιδίως οι εργαζόμενες γυναίκες, χρησίμευσαν ως ο βασικός απορροφητής αυτού του σοκ της ζήτησης, αυξάνοντας το ωράριο τόσο της αμειβόμενης όσο και της μη αμειβόμενης εργασίας».

Οικονομία στον τομέα της φροντίδας

Η οικονομία στον τομέα της φροντίδας, παγκοσμίως, η οποία περιλαμβάνει τόσο την αμειβόμενη όσο και τη μη αμειβόμενη εργασία, θεμελιώνει και συντηρεί την οικονομία της αγοράς. Η μη αμειβόμενη εργασία αντιστοιχεί σε 16.4 εκατομμύρια ώρες – με τα ¾ να εκτελούνται από γυναίκες – όπως αναφέρει ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας (ILO) κι αυτό ισοδυναμεί με 2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Η αμειβόμενη εργασία φροντίδας, το 11.5% της παγκόσμιας απασχόλησης, περιλαμβάνει 381 εκατομμύρια εργαζόμενους, εκ των οποίων τα 2/3 είναι γυναίκες.

Οι συνθήκες της καραντίνας έχουν ανακουφίσει κατά πολύ αυτές τις παγιωμένες έμφυλες ανισότητες στην εργασία της φροντίδας. Το εκτεταμένο κλείσιμο των σχολείων, τα υπερτείνοντα συστήματα υγείας και οι ευθύνες του σπιτιού και της φροντίδας νέων και ηλικιωμένων, έχουν αυξήσει εκθετικά τις εργάσιμες ημέρες των γυναικών.

Για παράδειγμα, μία μελέτη στην Ιορδανία υπολόγισε ότι, οι εργαζόμενες γυναίκες στην υγειονομική περίθαλψη παρουσίασαν διπλασιασμό των αμειβόμενων και μη αμειβόμενων ωρών εργασίας τους – από 45 ώρες την εβδομάδα έφτασαν στον συγκλονιστικό αριθμό των 92 ωρών την εβδομάδα.

© I for Interview team

Σε περίπτωση που επιλέξατε να αναδημοσιεύσετε κάποιο κείμενό μας στο δικό σας site, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα εκ των προτέρων για την προτίμηση! Ωστόσο,  να σας υπενθυμίσουμε το πόσο ευχάριστο και δίκαιο είναι να ακολουθούνται οι δεοντολογικοί κανόνες που ορίζουν τη σωστή και λειτουργική αναφορά στην αρχική  πηγή ( δλδ. αναγραφή πλήρους ονόματος του site μας και ενεργό link που ανακατευθύνει στο πρωτότυπο άρθρο). Με τον τρόπο αυτό αναγνωρίζετε τον κόπο και τη δουλειά μας και σας ευχαριστούμε διπλά!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Φρέσκα άρθρα στο Workerland

Στην Κορυφή