fbpx

Όσα μάθαμε ψάχνοντας για εργασία

οδηγός εργασιακών δικαιωμάτων

Οδηγός εργασιακών και κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων για την εργαζόμενη γυναίκα

στo Εργαλειοθήκη

Θέλω να λαμβάνω τα νέα άρθρα του IforINTERVIEW με e-mail.

Στείλε μας την ιστορία σου

Η ΓΣΕΕ έχει εκδώσει αυτό το έγγραφο που συγκεντρώνει όσα πρέπει να γνωρίζει η εργαζόμενη. Το αναδημοσιεύουμε ως ένα εργαλείο για τη βελτίωση της εργασιακής μας καθημερινότητας.

#IFI #εργαλειοθήκη

Η άνιση μεταχείριση σε βάρος των γυναικών στην εργασία, η ανάγκη προστασίας της μητρότητας και η συμφιλίωση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής –που αφορά κατά κύριο λόγο τις γυναίκες–επιβάλλουν ειδικές ρυθμίσεις οι οποίες θα αντιμετωπίζουν ουσιαστικά τα ζητήματα αυτά και θα προστατεύουν την απασχόληση και τις συνθήκες εργασίας των γυναικών. Στόχος του οδηγού είναι η παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου που αφορά αφενός θέματα διακρίσεων στους χώρους εργασίας λόγω φύλου και αφετέρου θέματα προστασίας της μητρότητας και της οικογένειας, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών και όρων εργασίας και την ποιότητα ζωής των εργαζομένων γυναικών.

Η προστασία εκδηλώνεται τόσο κατά την πρόσληψη όσο και κατά τη λειτουργία της σχέσης εργασίας, συμπληρώνεται δε με την προστασία κατά της απόλυσης. Θα πρέπει να τονιστεί ότι μαζί με τη συνέχιση των προσπαθειών για την πλήρη θεσμική κατοχύρωση της εργαζόμενης μητέρας απομένει η εξασφάλιση της ισότητας στην πράξη και της ισότητας ευκαιριών. Η ΓΣΕΕ έχει διεκδικήσει αποφασιστικά ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικογένειας και την ειδική προστασία της μητρότητας με αρκετή επιτυχία.

Μέσω των Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, σε ό, τι αφορά τις θεσμικές ρυθμίσεις που εισαγάγουν κατώτατα όρια προστασίας (ή ελάχιστους όρους προστασίας της εργασίας) και ειδικότερα τα θέματα προστασίας της μητρότητας και της οικογένειας, έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες και οι όροι εργασίας καθώς και η ποιότητα ζωής της εργαζομένης μητέρα και κατ΄ επέκταση των εργαζόμενων γονέων.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή…………………………………………………………………………………………………………………………5
Αρχή της ισότητας, Περιεχόμενο…………………………………………………………………………………………..6
Άμεση διάκριση…………………………………………………………………………………………………………………6
Έμμεση διάκριση………………………………………………………………………………………………………………..6
Πολλαπλή διάκριση……………………………………………………………………………………………………………6
Με βάση τις ως άνω διατάξεις……………………………………………………………………………………………….7
Όροι και συνθήκες εργασίας………………………………………………………………………………………………..7
Ηθική και σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας………………………………………………………….8
Ισότητα στην αμοιβή…………………………………………………………………………………………………………..9
Έννομες συνέπειες – Δικαστική προστασία……………………………………………………………………………..9
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ
Η προστασία της μητρότητας ως θεμελιώδης αρχή του Συντάγματος………………………………………….10
Η προστασία της μητρότητας κατά την έναρξη και την λήξη της σχέσης εργασίας…………………………..10
Η προστασία της μητρότητας κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης – Χορήγηση αδειών…………….11
Άδεια μητρότητας (κύησης και τοκετού)…………………………………………………………………………………11
Άδεια φροντίδας τέκνου (Μειωμένο ωράριο)……………………………………………………………………….11
Ειδική άδεια προστασίας μητρότητας (ειδική εξάμηνη άδεια ΟΑΕΔ)…………………………………………..11
Άδεια για ιατρικές εξετάσεις κατά την κύηση – Επαπειλούμενη εγκυμοσύνη………………………………….12
Προστατευτικές διατάξεις για την παρένθετη μητρότητα…………………………………………………………..12
Γονικές άδειες………………………………………………………………………………………………………………….12
1) Γονική άδεια ανατροφής………………………………………………………………………………………………….12
2) Άδεια περίθαλψης ασθενούντων μελών…………………………………………………………………………..13
3) Άδεια γονέα για παιδί με νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση,
ή από νεοπλασματική ασθένεια, ή χρήζει μεταμόσχευσης, ή πάσχει από βαριά νοητική στέρηση ή
σύνδρομο Down…………………………………………………………………………………………………………….12
4) Άδεια απουσίας για παρακολούθηση σχολικής επίδοσης……………………………………………………12
5) Άδεια μονογονεϊκών οικογενειών………………………………………………………………………………….12
Η προστασία της μητρότητας κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης – Συνθήκες εργασίας κατά την
κύηση……………………………………………………………………………………………………………………………13
Αναγνώριση Πλασματικού χρόνου ασφάλισης……………………………………………………………………..13
Ο ρόλος των σωματείων στην υποστήριξη των θυμάτων διακρίσεων………………………………………14

GinekakErgasia

 

Πηγή: https://www.inegsee.gr/wp-content/uploads/2019/03/GinekakErgasia.pdf

© I for Interview team

Σε περίπτωση που επιλέξατε να αναδημοσιεύσετε κάποιο κείμενό μας στο δικό σας site, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα εκ των προτέρων για την προτίμηση! Ωστόσο,  να σας υπενθυμίσουμε το πόσο ευχάριστο και δίκαιο είναι να ακολουθούνται οι δεοντολογικοί κανόνες που ορίζουν τη σωστή και λειτουργική αναφορά στην αρχική  πηγή ( δλδ. αναγραφή πλήρους ονόματος του site μας και ενεργό link που ανακατευθύνει στο πρωτότυπο άρθρο). Με τον τρόπο αυτό αναγνωρίζετε τον κόπο και τη δουλειά μας και σας ευχαριστούμε διπλά!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Φρέσκα άρθρα στο Εργαλειοθήκη

Στην Κορυφή