fbpx

Όσα μάθαμε ψάχνοντας για εργασία

Στατιστικά στοιχεία για τα εργασιακά ατυχήματα

στo Workerland

Θέλω να λαμβάνω τα νέα άρθρα του IforINTERVIEW με e-mail.

Στείλε μας την ιστορία σου

Απόδοση κειμένου: V for Vallia

Για το #IfI

Αρχικό κείμενο: Accidents at work statistics

Το εργατικό ατύχημα ορίζεται στη μεθοδολογία του ESAW ως ένα διακριτό περιστατικό κατά τη διάρκεια της εργασίας, το οποίο οδηγεί σε σωματική ή ψυχολογική βλάβη. Τα θανατηφόρα ατυχήματα κατά τη διάρκεια της εργασίας είναι αυτά που οδηγούν στο θάνατο του θύματος. Τα μη θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα που συλλέγονται στο πλαίσιο του ESAW είναι αυτά που συνεπάγονται τουλάχιστον τέσσερις ολοκληρωμένες ημέρες απουσίας από την εργασία (ορισμένες φορές αποκαλούνται και “σοβαρά ατυχήματα κατά την εργασία”). Τα μη θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα συχνά συνεπάγονται σημαντική βλάβη για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους κι έχουν την ικανότητα να αναγκάσουν τους ανθρώπους να ζήσουν, για παράδειγμα, με κάποια αναπηρία, να εγκαταλείψουν την αγορά εργασίας ή ν’ αλλάξουν δουλειά.

Κύρια στατιστικά ευρήματα

Αριθμός ατυχημάτων

Το 2014, υπήρξαν σχεδόν 3.2 εκατομμύρια μη θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα που είχαν ως αποτέλεσμα το λιγότερο 4 ημέρες απουσίας από την εργασία και 3.739 θανατηφόρα ατυχήματα στην ΕΕ των 28 (Πίνακας 1), ποσοστό τουλάχιστον 850 μη θανατηφόρων ατυχημάτων για κάθε θανατηφόρο. Υπήρξε ελαφρά αύξηση του αριθμού των εργατικών ατυχημάτων στην ΕΕ των 28, μεταξύ του 2013 και 2014, με 49.000 περισσότερα ατυχήματα μη θανατηφόρα ατυχήματα και 56  περισσότερα θανατηφόρα. Οι άντρες ήταν πολύ πιο πιθανό από τις γυναίκες να έχουν κάποιο εργατικό ατύχημα. Στην ΕΕ των 28 περισσότερα από τα 2/3 (68.7%) μη θανατηφόρα ατυχήματα αφορούσαν άνδρες.

Ο αριθμός των ατυχημάτων σε ένα συγκεκριμένο έτος είναι πιθανόν να σχετίζεται, τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό, με το συνολικό επίπεδο της οικονομικής δραστηριότητας και το συνολικό αριθμό των απασχολούμενων. Ως εκ τούτου, μια ανάλυση των ιστορικών εξελίξεων αποκαλύπτει ότι υπήρξε μείωση του αριθμού των εργατικών ατυχημάτων το 2009, γεγονός που μπορεί να αποδοθεί στην επιβράδυνση, τη στασιμότητα ή τη συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας που συνδέεται με την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση.

Ανάλυση ανά φύλο

Μέρος της διαφοράς μεταξύ των φύλων σε σχέση με τα εργατικά ατυχήματα μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι υπήρχαν περισσότεροι άντρες απ’ ότι γυναίκες που απασχολούνται ως εργατικό δυναμικό – αν και μετά την προσαρμογή τους, τα ποσοστά εμφάνισης των ανδρών το 2014 παρέμεναν σταθερά πολύ υψηλότερα από αυτά των γυναικών, σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ. Στη Σουηδία, το μέσο ποσοστό επίπτωσης για τα μη θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα σε όλες τις δραστηριότητες για τους άνδρες δεν υπερβαίνει κατά 1.1 φορές το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες, ενώ το χάσμα μεταξύ των φύλων ήταν επίσης σχετικά χαμηλό στη Δανία και τη Γαλλία, καθώς και στη Νορβηγία. Αντίθετα, στην Αυστρία, το ποσοστό για τους άνδρες ήταν 3.3 φορές μεγαλύτερο από αυτό των γυναικών, ανεβαίνοντας σε 3.5 για τη Μάλτα και 3.8 για τη Ρουμανία.

Ανάλυση ανά δραστηριότητα

Ένας άλλος λόγος για τον οποίο η συχνότητα των ατυχημάτων μπορεί να είναι υψηλότερη στους άνδρες συνδέεται με τις οικονομικές δραστηριότητες που είναι πιο πιθανόν να εργαστούν. Πράγματι, ο αριθμός των εργατικών ατυχημάτων ποικίλει σημαντικά ανάλογα με την εν λόγω οικονομική δραστηριότητα (Σχήμα 5) και είναι θετικά ανισορροπημένη με τις δραστηριότητες στις οποίες κυριαρχούν οι άνδρες. Στα πλαίσια της ΕΕ των 28, οι τομείς των κατασκευών, των μεταφορών και της αποθήκευσης, της μεταποίησης, της γεωργίας, της δασοκομίας και της αλιείας, αντιπροσωπεύουν συνολικά μόλις τα 2/3 (67.2%) όλων των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων και λίγο λιγότερο από το ήμισυ (44.9%) το μη θανατηφόρων ατυχημάτων για το 2014. Πάνω από 1 στα 5  (20.9%) θανατηφόρα ατυχήματα στην ΕΕ των 28 έλαβαν χώρα στον τομέα των κατασκευών, ενώ ο τομέας των μεταφορών και της αποθήκευσης ήταν το επόμενο μεγαλύτερο ποσοστό (16.6%), ακολουθούμενο από τη μεταποιητική βιομηχανία (15.4%) και τη γεωργία, τη δασοκομία και την αλιεία (14.3%).
Εκτός από τη μεταφορά και την αποθήκευση, οι περισσότερες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών κατέγραψαν σχετικά χαμηλά μερίδια του συνολικού αριθμού των θανατηφόρων ατυχημάτων. Ωστόσο, τα μη θανατηφόρα ατυχήματα ήταν σχετικά κοινά στο πλαίσιο του χονδρικού και λιανικού εμπορίου (12.8% του συνόλου της ΕΕ  το 2014), στις δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής εργασίας (11.5%) και στις δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης και στις υπηρεσίες υγειονομικού περιεχομένου (4.9%).

Ανάλυση ανά τύπο τραυματισμού

Είναι επίσης δυνατή η ανάλυση των δεδομένων ανάλογα με τον τύπο τραυματισμού που υπέστησαν οι εργαζόμενοι (Σχήμα 6). Τα στοιχεία για την ΕΕ των 28 για το 2014 δείχνουν ότι υπήρχαν δύο τύποι ιδιαίτερα συνηθισμένων τραυματισμών, δηλαδή επιφανειακών τραυματισμών (20% του συνόλου) και εξαρθρώσεων και διαστρεμμάτων (27.2%), ακολουθούμενοι από δύο άλλους κοινούς τύπους, διάσειση και εσωτερικές βλάβες (17.2%) και κατάγματα οστών (11.5%). Κανένας από τους άλλους τύπους τραυματισμών δεν αντιπροσωπεύει διψήφιο αριθμό ποσοστού του γενικού συνόλου των εργατικών ατυχημάτων.

Ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ποιότητα ζωής του ατόμου και αποτελεί επίσης συλλογικό ενδιαφέρον. Οι κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ αναγνωρίζουν τα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη από την καλύτερη υγεία και ασφάλεια στην εργασία.

Διαγράμματα στατιστικών στοιχείων

Αριθμός μη θανατηφόρων και θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων, 2014
Θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, 2013-2014
Μη θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα 2013-2014

 

Πηγή: http://ec.europa.eu

© I for Interview team

Σε περίπτωση που επιλέξατε να αναδημοσιεύσετε κάποιο κείμενό μας στο δικό σας site, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα εκ των προτέρων για την προτίμηση! Ωστόσο,  να σας υπενθυμίσουμε το πόσο ευχάριστο και δίκαιο είναι να ακολουθούνται οι δεοντολογικοί κανόνες που ορίζουν τη σωστή και λειτουργική αναφορά στην αρχική  πηγή ( δλδ. αναγραφή πλήρους ονόματος του site μας και ενεργό link που ανακατευθύνει στο πρωτότυπο άρθρο). Με τον τρόπο αυτό αναγνωρίζετε τον κόπο και τη δουλειά μας και σας ευχαριστούμε διπλά!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Φρέσκα άρθρα στο Workerland

Στην Κορυφή