Οδηγός Εργασιακών Δικαιωμάτων

στo Εργαλειοθήκη

Θέλω να λαμβάνω τα νέα άρθρα του IforINTERVIEW με e-mail.

Στείλε μας την ιστορία σου

Κάνε κλικ στο λινκ για να κατεβάσεις σε αρχείο pdf τον Οδηγό Εργασιακών Δικαιωμάτων:

https://mega.nz/#!USYwXSrC!u4w9mTUXAvvFECclNYJ8f8vKnzJEIABLjRt8lYKKoGQ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος από τον Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Ε. συν. Γιάννη Παναγόπουλο …………..9
Τι είναι το ΚΕ.Π.Ε.Α……………………………………………………………………………………..10
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ…………………………………………………………………………….12
Τι είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας …………………………………………………….12
Αναγγελία σύμβασης …………………………………………………………………………………..12
Ποιος είναι υπάλληλος………………………………………………………………………………..12
Ποιος είναι εργάτης…………………………………………………………………………………….12
Τι είναι σύμβαση έργου ……………………………………………………………………………….12
Τι είναι σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών ………………………………………………….13
Τι είναι σύμβαση αορίστου χρόνου & ορισμένου χρόνου …………………………….13
Τι είναι πλήρης απασχόληση ………………………………………………………………………13
Τι είναι μερική απασχόληση ……………………………………………………………………….13
Πως υπολογίζονται οι αποδοχές των μερικώς απασχολουμένων ……………….14
Τι είναι εκ περιτροπής εργασία ………………………………………………………………….15
ΜΙΣΘΟΣ…………………………………………………………………………………………………….16
Τι είναι μισθός …………………………………………………………………………………………….16
Υπολογισμός ωρομισθίου…………………………………………………………………………….16
Πώς καθορίζεται το ύψος του ……………………………………………………………………..17
Μπορεί ο μισθός να είναι μικρότερος από την ΕΓΣΣΕ…………………………………17
Μπορεί ο μισθός να είναι ανώτερος από την ΕΓΣΣΕ …………………………………..17
Πότε καταβάλλεται ο μισθός ……………………………………………………………………….17
Είναι υποχρεωτικό το εκκαθαριστικό μισθοδοσίας………………………………………18
Προθεσμία διεκδίκησης αξιώσεων………………………………………………………………18
Ποιες είναι οι τακτικές αποδοχές ………………………………………………………………18
Αποζημίωση για εκτός έδρας απασχόληση………………………………………………….19
ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ…………………………………………………………………………20
Τι είναι βλαπτική μεταβολή………………………………………………………………………….20
Η βλαπτική μεταβολή θεωρείται απόλυση……………………………………………………20
Δικαιώματα εργαζομένου σε περίπτωση βλαπτικής μεταβολής ………………….20
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ …………………………………………………………………………………..21
Τι είναι διαθεσιμότητα ……………………………………………………………………………21
Διαδικασία θέσης του μισθωτού σε διαθεσιμότητα……………………………………..22
Ποιες είναι οι αποδοχές κατά τη διαθεσιμότητα ………………………………………..22
Λόγοι ακυρότητας της διαθεσιμότητας & ποιες οι συνέπειές της ……………..22
Που προσμετράται ο χρόνος διαθεσιμότητας …………………………………………….22
ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ……………………………………………………………………………23
Έννοια της επίσχεσης εργασίας ………………………………………………………………..23
Δικαιώματα των μισθωτών …………………………………………………………………………..23
Διαδικασία επίσχεσης …………………………………………………………………………………23
Υπόδειγμα δήλωσης επίσχεσης εργασίας ………………………………………………….25
ΩΡΑΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ …………………………………………………………………………………26
Νόμιμο ωράριο ……………………………………………………………………………………………26
Συμβατικό ωράριο ……………………………………………………………………………………….26
Ανώτατο συμβατικό ωράριο ………………………………………………………………………..26
Τι είναι υπερεργασία & πώς αμείβεται ……………………………………………………….26
Τι είναι κατ` εξαίρεση υπερωρία …………………………………………………………………27
Πώς καθορίζεται το ανώτατο όριο υπερωριών ……………………………………………29
Πότε είναι νόμιμη η υπερωρία ……………………………………………………………………29
Τι είναι νυκτερινή εργασία ………………………………………………………………………….29
Πώς αμείβεται η νυκτερινή εργασία …………………………………………………………..29
ΑΡΓΙΕΣ………………………………………………………………………………………………………30
Πώς αμείβεται το Σάββατο ………………………………………………………………………….30
Επιτρέπεται η εργασία την Κυριακή ……………………………………………………………30
Πώς αμείβεται η Κυριακή ……………………………………………………………………………30
Ημέρες υποχρεωτικής αργίας ……………………………………………………………………30
Ημέρες προαιρετικής αργίας ……………………………………………………………………..31
Ποιες είναι οι κατ` έθιμον αργίες ……………………………………………………………….31
ΑΔΕΙΕΣ………………………………………………………………………………………………………32
Ετήσια άδεια αναψυχής ……………………………………………………………………………….32
Άδεια για το 1ο
Ημερολογιακό έτος ……………………………………………………………33
Άδεια για το 2ο
Ημερολογιακό έτος ……………………………………………………………33
Άδεια για το 3ο
Ημερολογιακό έτος ……………………………………………………………33
Πίνακας αδείας & ημερών αδείας ………………………………………………………………34
Ποιες ημέρες υπολογίζονται στην άδεια …………………………………………………….36
Χρόνος χορήγησης της άδειας ……………………………………………………………………36
Τμηματική χορήγηση της άδειας………………………………………………………………….36
Βιβλίο αδειών………………………………………………………………………………………………37
Αποδοχές του μισθωτού κατά την άδεια……………………………………………………..37
Χρόνος καταβολής των αποδοχών αδείας και επιδόματος αδείας………………37
Πότε διπλασιάζονται οι αποδοχές ………………………………………………………………37
Απαγορεύεται η εργασία κατά την άδεια ……………………………………………………37
Απαγορεύεται η απόλυση κατά την άδεια …………………………………………………..38
Μεταφορά αδείας ……………………………………………………………………………………….38
Δικαιούται άδεια ο εργαζόμενος κατά τη λήξη της σύμβασής του ………………38
Άδεια στράτευσης ………………………………………………………………………………………39
Άδεια γάμου & γέννησης παιδιού ……………………………………………………………….39
Άδεια μητρότητας ………………………………………………………………………………………39
Άδεια θηλασμού & φροντίδας παιδιού (μειωμένο ωράριο) …………………………40
Εναλλακτική χρήση μειωμένου ωραρίου ως άδεια φροντίδας παιδιού ……….40
Ειδική άδεια προστασίας μητρότητας ………………………………………………………….40
Ποιος από τους γονείς δικαιούται άδεια για τη φροντίδα του παιδιού ………..41
Άδεια για τη φροντίδα υιοθετημένων παιδιών …………………………………………….41
Άδεια φροντίδας παιδιού με τη διαδικασία παρένθετης μητρότητας…………..42
Άδεια γονική ……………………………………………………………………………………………….42
Άδεια στις μονογονεϊκές οικογένειες ………………………………………………………..43
Άδεια για ασθένεια μελών της οικογενείας ……………………………………………….43
Άδεια σχολική …………………………………………………………………………………………….44
Ποιοι γονείς δικαιούνται το μειωμένο ωράριο …………………………………………….44
Άδεια για μεταγγίσεις αίματος και αιμοκάθαρσης ………………………………………45
Άδεια γονέα για παιδί με νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος …………..45
Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς………………………………………………………………….45
Άδεια σπουδαστική …………………………………………………………………………………….45
Άδεια για μεταπτυχιακό ……………………………………………………………………………..46
Άδεια εκπαίδευσης συνδικαλιστών …………………………………………………………….46
Άδεια εκλογική …………………………………………………………………………………………..47
ΑΠΟΛΥΣΗ…………………………………………………………………………………………………47
Τρόποι λύσης σύμβασης αορίστου χρόνου …………………………………………………47
Λύση σύμβασης ορισμένου χρόνου……………………………………………………………..48
Καταγγελία σύμβασης από εργαζόμενο ……………………………………………………..48
Διατυπώσεις απόλυσης……………………………………………………………………………….49
Απαγορεύσεις απόλυσης ……………………………………………………………………………49
Ομαδικές απολύσεις …………………………………………………………………………………..50
Πότε είναι άκυρη η απόλυση ………………………………………………………………………51
Δικαιώματα εργαζομένου στην άκυρη απόλυση ………………………………………….52
Προθεσμία για την άσκηση αγωγής …………………………………………………………….52
Υπόδειγμα καταγγελίας της σύμβασης ………………………………………………………53
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ …………………………………………………………………………………………54
Πώς υπολογίζεται η αποζημίωση ………………………………………………………………..54
Χρόνος και τόπος καταβολής ……………………………………………………………………..54
Πότε παραγράφεται η αποζημίωση ……………………………………………………………..54
Πότε δεν οφείλεται αποζημίωση …………………………………………………………………55
Πότε οφείλεται μειωμένη αποζημίωση ……………………………………………………….55
Κρατήσεις στην αποζημίωση ………………………………………………………………………56
Περιορισμοί στο ύψος της αποζημίωσης …………………………………………………….56
Πότε δικαιούνται οι αποχωρούντες αποζημίωση ………………………………………..56
Πίνακας αποζημίωσης υπαλλήλων σε περίπτωση απόλυσης ……………………..57
Πίνακας αποζημίωσης εργατοτεχνιτών σε περίπτωση απόλυσης ………………58
Τρόπος απόλυσης ……………………………………………………………………………………….59
Απόλυση χωρίς προειδοποίηση ………………………………………………………………….59
Απόλυση με προειδοποίηση ……………………………………………………………………….59
Προϋποθέσεις για το ταμείο ανεργίας ……………………………………………………….60
ΑΣΘΕΝΕΙΑ…………………………………………………………………………………………………61
Όρια βραχείας ασθένειας …………………………………………………………………………..61
Πώς πληρώνεται η ασθένεια ………………………………………………………………………61
ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ………………………………………………………………………………..62
Δώρα εορτών ……………………………………………………………………………………………..62
Χρόνος που συνυπολογίζεται στα Δώρα Πάσχα & Χριστουγέννων………………63
Χρόνος που δεν συνυπολογίζεται στα Δώρα Πάσχα & Χριστουγέννων ……….63
Χρόνος καταβολής Δώρων Πάσχα & Χριστουγέννων…………………………………..63
Πώς υπολογίζονται τα Δώρα ……………………………………………………………………….64
ΔΟΜΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ…………………………………………..65
Περιφερειακά Γραφεία Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων ………………66
Ομοσπονδίες……………………………………………………………………………………………….67
Εργατικά Κέντρα………………………………………………………………………………………….73

 

Αρχική Πηγή: www.kepea.gr

© I for Interview team

Σε περίπτωση που επιλέξατε να αναδημοσιεύσετε κάποιο κείμενό μας στο δικό σας site, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα εκ των προτέρων για την προτίμηση! Ωστόσο,  να σας υπενθυμίσουμε το πόσο ευχάριστο και δίκαιο είναι να ακολουθούνται οι δεοντολογικοί κανόνες που ορίζουν τη σωστή και λειτουργική αναφορά στην αρχική  πηγή ( δλδ. αναγραφή πλήρους ονόματος του site μας και ενεργό link που ανακατευθύνει στο πρωτότυπο άρθρο). Με τον τρόπο αυτό αναγνωρίζετε τον κόπο και τη δουλειά μας και σας ευχαριστούμε διπλά!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.