fbpx

Όσα μάθαμε ψάχνοντας για εργασία

Κακές συνθήκες εργασίας | Παγκόσμια πρόκληση

στo Χαρτοφύλακας

Θέλω να λαμβάνω τα νέα άρθρα του IforINTERVIEW με e-mail.

Στείλε μας την ιστορία σου

Απόδοση κειμένου: V for Vallia

για το #IfI

Αρχικό κείμενο: Poor working conditions are main global employment challenge

Η πρόοδος που συμβαίνει στη μείωση της ανεργίας σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν συνοδεύεται από βελτιώσεις στην ποιότητα της εργασίας.

Σύμφωνα με νέα έρευνα του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO), κύριο ζήτημα των παγκόσμιων αγορών εργασίας είναι η κακή ποιότητα απασχόλησης, με εκατομμύρια ανθρώπους να αναγκάζονται να δεχτούν ανεπαρκείς συνθήκες εργασίας.

Συγκεντρώθηκαν νέα στοιχεία για την Παγκόσμια Έκθεση για την Απασχόληση και την Κοινωνική Προοπτική:

Οι τάσεις για το 2019 δείχνουν πως η πλειοψηφία των 3,3 δισεκατομμυρίων ανθρώπων που απασχολούνταν παγκοσμίως το 2018 είχαν ανεπαρκή οικονομική ασφάλεια, ανεπαρκή υλική ευημερία και ανεπαρκή ισότητα ευκαιριών. Η πρόοδος στη μείωση της ανεργίας παγκοσμίως δεν αντικατοπτρίζεται στην βελτίωση της ποιότητας της εργασίας.

Η έκθεση που δημοσιεύθηκε από τον ILO, αναφέρει πως εξακολουθούν να υφίστανται αρκετά μεγάλα ελλείμματα αξιοπρεπούς εργασίας, προειδοποιώντας πως με τον σημερινό ρυθμό προόδου, η επίτευξη του στόχου της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους (SDG 8), φαίνεται να μην είναι ρεαλιστική για πολλές χώρες.

«Ο στόχος αυτός δεν αφορά μόνο την πλήρη απασχόληση, αλλά και την ποιότητα αυτής της απασχόλησης. Η ισότητα κι η αξιοπρεπής εργασία αποτελούν δύο από τους πυλώνες οι οποίοι στηρίζουν την αειφόρο ανάπτυξη».
Deborah Greenfield, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του ILO στον τομέα της Πολιτικής

Η έκθεση προειδοποιεί ότι ορισμένα νέα επιχειρηματικά μοντέλα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ενεργοποιούνται από τις νέες τεχνολογίες, απειλούν να υπονομεύσουν τα υπάρχοντα επιτεύγματα της αγοράς εργασίας – σε τομείς όπως η βελτίωση της διαφάνειας της απασχόλησης και της ασφάλειας, της κοινωνικής προστασίας και των εργασιακών προτύπων- εκτός κι αν εκείνοι που χαράζουν τις πολιτικές ανταποκριθούν στην πρόκληση.

«Το να είσαι εργαζόμενος δεν εγγυάται πάντα αξιοπρεπή διαβίωση. 700 εκατομμύρια εργαζόμενοι ζουν σε ακραία ή μεσαία φτώχεια».
Damian Grimshaw, Διευθυντής Έρευνας του ILO

Μεταξύ των θεμάτων που επισημαίνονται είναι η έλλειψη προόδου όσο αφορά το έμφυλο χάσμα στη συμμετοχή του εργατικού δυναμικού.

Μόνο το 48% των γυναικών ανήκει στο εργατικό δυναμικό, έναντι του 75% των αντρών.

Ένα άλλο σοβαρό ζήτημα είναι η άτυπη απασχόληση με ένα εργατικό δυναμικό 2 δισεκατομμυρίων – το 61% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού – να κατηγοριοποιείται ως τέτοιο.

Επίσης, είναι ανησυχητικό ότι 1 στους 5 νέους (ηλικίας κάτω των 25 ετών) δεν εργάζονται, δεν εκπαιδεύονται ή καταρτίζονται, θέτοντας σε κίνδυνο τις μελλοντικές τους προοπτικές απασχόλησης.

Η έρευνα όμως, επισημαίνει και κάποιες προόδους.

Εάν η παγκόσμια οικονομία καταφέρει να αποφύγει μια σημαντική κάμψη, προβλέπεται μείωση ανεργίας σε περισσότερες χώρες.

Επίσης, έχει υπάρξει μεγάλη μείωση της εργατικής φτώχειας τα τελευταία 30 χρόνια, ιδίως σε χώρες χαμηλού εισοδήματος, καθώς και αύξηση του αριθμού των ατόμων που εκπαιδεύονται ή καταρτίζονται.

Αφρική

 • Μόνο το 4,5% του πληθυσμού που βρίσκεται σε ηλικία εργασίας δεν απασχολείται, ενώ το 60% εργάζεται. Ωστόσο, αντί αυτό να υποδηλώνει την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς εργασίας, οφείλεται στο γεγονός ότι οι εργαζόμενοι δεν έχουν άλλη επιλογή από την εργασία χαμηλής ποιότητας, την έλλειψη ασφάλειας, τη μη αξιοπρεπή αμοιβή και την έλλειψη κοινωνικής προστασίας.
 • Το εργατικό δυναμικό αναμένεται να επεκταθεί κατά περισσότερο από 14 εκατομμύρια ετησίως. Οι ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης έως το 2020 αναμένεται να είναι πολύ χαμηλοί ώστε να δημιουργήσουν επαρκείς θέσεις εργασίας γι’ αυτό το ταχέως αναπτυσσόμενο εργατικό δυναμικό.

Βόρεια Αμερική

 • Η ανεργία αναμένεται να φτάσει στο χαμηλότερο έως τώρα ποσοστό της, 4.1% για το 2019.
 • Τόσο η αύξηση της απασχόλησης όσο κι η οικονομική δραστηριότητα αναμένεται ν’ αρχίσουν να μειώνονται το 2020.
 • Τα άτομα με βασική εκπαίδευση είναι δύο φορές πιο πιθανό να είναι άνεργα, από εκείνα με ανώτερη εκπαίδευση.
 • Η υποπεριοχή είναι ηγέτιδα στις ψηφιακές πλατφόρμες εργασίας. Η στενή παρακολούθηση τέτοιων εργασιών αποτελεί αυξανόμενο ζήτημα για εκείνους που χαράζουν τις πολιτικές.

Λατινική Αμερική και Καραϊβική

 • Παρά την οικονομική ανάκαμψη, η απασχόληση αναμένεται να αυξηθεί μόνο κατά 1.4% ετησίως το 2019 και το 2020.
 • Η σχετικά αργή πτώση των περιφερειακών ποσοστών ανεργίας οφείλεται στις διαφορετικές συνθήκες της αγοράς εργασίας σε μεμονωμένες χώρες.
 • Η ανεπάρκεια κι η κακή ποιότητα εργασίας παραμένουν διαδεδομένες σε όλους τους τομείς απασχόλησης.

Ασία και Ειρηνικός

 • Συνεχίζεται η οικονομική ανάπτυξη, αν και με βραδύτερο ρυθμό σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη.
 • Το περιφερειακό ποσοστό ανεργίας αναμένεται να παραμείνει στο 3.6% το 2020, δηλαδή κάτω από τον παγκόσμιο μέσο όρο.
 • Ο διαρθρωτικός μετασχηματισμός έχει μεταφέρει τους εργαζόμενους εκτός γεωργίας, όμως αυτό δεν έχει δημιουργήσει σημαντικές βελτιώσεις στην απασχόληση. Μεγάλος μέρος των εργαζομένων δεν έχει ασφάλεια, εργασιακές συμβάσεις και σταθερό εισόδημα.
 • Ενώ η κοινωνική προστασία έχει επεκταθεί σημαντικά σε ορισμένες χώρες, παραμένει εξαιρετικά χαμηλή στις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά φτώχειας.

Ευρώπη και Κεντρική Ασία

 • Στη Βόρεια, Νότια και Δυτική Ευρώπη, η ανεργία βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδά της και θα συνεχίσει να μειώνεται έως το 2020.
 • Στην Ανατολική Ευρώπη ο αριθμός των απασχολούμενων αναμένεται να συρρικνωθεί κατά 0.7% τόσο το 2019 όσο και το 2020, αλλά ταυτόχρονα, η συρρίκνωση του εργατικού δυναμικού σημαίνει πως θα μειωθεί και το ποσοστό ανεργίας.
 • Η μακροχρόνια ανεργία ανέρχεται σε ποσοστό 40% σε ορισμένες χώρες.
 • Η ανεπάρκεια εξακολουθεί να είναι διαδεδομένη, με ποσοστό 43% στην Κεντρική και Δυτική Ασία.
 • Η εργασιακή φτώχεια, η κακή ποιότητα εργασίας κι οι επίμονες εργασιακές ανισότητες, εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχίες.

© I for Interview team

Σε περίπτωση που επιλέξατε να αναδημοσιεύσετε κάποιο κείμενό μας στο δικό σας site, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα εκ των προτέρων για την προτίμηση! Ωστόσο,  να σας υπενθυμίσουμε το πόσο ευχάριστο και δίκαιο είναι να ακολουθούνται οι δεοντολογικοί κανόνες που ορίζουν τη σωστή και λειτουργική αναφορά στην αρχική  πηγή ( δλδ. αναγραφή πλήρους ονόματος του site μας και ενεργό link που ανακατευθύνει στο πρωτότυπο άρθρο). Με τον τρόπο αυτό αναγνωρίζετε τον κόπο και τη δουλειά μας και σας ευχαριστούμε διπλά!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Φρέσκα άρθρα στο Χαρτοφύλακας

Στην Κορυφή