fbpx

Όσα μάθαμε ψάχνοντας για εργασία

Επιστολή διαμαρτυρίας | Πανελλήνιος σύλλογος φοιτητών/αποφοίτων μεταπτυχιακών σπουδών ΔΒΜ/ΕΚΕ/ΕΕΚ

στo Χαρτοφύλακας

Θέλω να λαμβάνω τα νέα άρθρα του IforINTERVIEW με e-mail.

Στείλε μας την ιστορία σου

Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΒΜ/ΕΚΕ/ΕΕΚ εκφράζει την αντίθεση του και διαμαρτύρεται εντόνως για τον τρόπο διοικητικής επαλήθευσης των αιτήσεων εκπαιδευτών ενηλίκων σχετικά με τους Οριστικούς Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων της με Α.Π.:660/7/34350/19-10-2018 Πρόσκλησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων της πράξης «Κ.Δ.Β.Μ. –Νέα Φάση»

Σύμφωνα με τους όρους της υπ΄ αριθμ. 660/7/34350/19-10-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ, σελ.25) ορίζεται ότι :

«Στην περίπτωση που ανακύπτει ανακριβής και λανθασμένη καταχώρηση των δηλωθέντων στοιχείων των υποψηφίων ή η εκτυπωμένη αίτηση δε φέρει την υπογραφή του υποψηφίου ή δε συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν πληροί τους όρους και προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης ή δεν τεκμηριώνεται ιδιότητα που δηλώθηκε και μοριοδοτήθηκε, η αίτηση απορρίπτεται και ο υποψήφιος διαγράφεται από τους πίνακες επιτυχόντων».

Ο διοικητικός έλεγχος των φακέλων των υποψηφίων εκπαιδευτών ενηλίκων οδήγησε στην απόρριψη του 80% των υποψηφίων, καθώς ως λανθασμένη καταχώριση θεωρήθηκε η αποστολή επιπλέον δικαιολογητικών (π.χ. επιμορφώσεων).

Ο όρος «λανθασμένη καταχώρηση» όπως υπάρχει στην πρόσκληση, αξιοποιήθηκε συλλήβδην με αποτέλεσμα ενώ οι υποψήφιοι εκπαιδευτές να διαθέτουν το σύνολο των προσόντων της πρόσκλησης, εξαιτίας των επιπλέον απεσταλμένων δικαιολογητικών (στοιχείο που δεν επαληθεύει τον όρο «λανθασμένη καταχώρηση»), η αίτησή τους απορρίφθηκε συνολικά.

Πουθενά αλλού παγκοσμίως σε καμία διαδικασία αξιολόγησης δικαιολογητικών υποψηφίων η υποβολή οποιουδήποτε επιπλέον δικαιολογητικού δεν οδηγεί σε πλήρη αποκλεισμό υποψηφίου και δε μπορεί να θεωρηθεί λανθασμένη. Αντίθετα λανθασμένη καταχώρηση θεωρείται αυτή που οδηγεί σε διοικητική επαλήθευση υποβολής ελλιπών δικαιολογητικών, ποτέ όμως επιπλέον δικαιολογητικών.

Με βάση λοιπόν τα παραπάνω η ομάδα έργου του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, προχώρησε στον αποκλεισμό των αιτήσεων των υποψηφίων εκπαιδευτών σε ποσοστό πάνω από το 80%.

Ο όρος της παραπάνω πρόσκλησης για την υποβολή οποιουδήποτε επιπλέον δικαιολογητικού ως λανθασμένου και αποκλεισμού ολοκληρωτικά του υποψηφίου θεωρείται αβάσιμος και ο σύλλογος μας εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του ζητώντας από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και την αρμόδια ομάδα έργου να τοποθετηθεί και να τεκμηριώσει:

1. Πού στηρίζεται νομικά ο όρος της «λανθασμένης καταχώρησης» της πρόσκλησης λαμβάνοντας ως λανθασμένη την υποβολή οποιουδήποτε επιπλέον δικαιολογητικού.

2. Με ποιο σκεπτικό μπήκε ο συγκεκριμένος όρος στη πρόσκληση εφόσον όλοι οι εκπαιδευτές με τα περισσότερα προσόντα (προϋπηρεσίες, σεμινάρια), σίγουρα θα υπέβαλαν στην ομάδα έργου επιπλέον δικαιολογητικά τα οποία θεωρούσαν σωστά προκειμένου η ομάδα έργου να τα αξιολογήσει και ή να τα προσμετρήσει ή να τα απορρίψει και όχι να οδηγηθεί στην διαγραφή συνολικά της αίτησης του υποψηφίου, τα προσόντα του οποία του δίνουν την δυνατότητα να εργαστεί στα ΚΔΒΜ.

3. Ο τρόπος αξιολόγησης των αιτήσεων αφενός έχει οδηγήσει στον «αφανισμό» έμπειρων εκπαιδευτών ενηλίκων και αφετέρου κατάρτισε πίνακες με ελάχιστους εκπαιδευτές ή καθόλου σε ορισμένες ειδικότητες και νομούς της επικράτειας. Το παραπάνω αποτέλεσμα θα παρακωλύσει την ομαλή υλοποίηση του έργου.

4. Η αίτηση θεραπείας από τον κάθε υποψήφιο υλοποιείται συνήθως για την αναπροσαρμογή των μορίων του. Στην παρούσα πρόσκληση για ποιο λόγο να γίνει όταν δεν θα έχει κάποιο όφελος ο αιτούμενος;

Με εκτίμηση,
το Δ.Σ. του συλλόγου.

Πληροφορίες: masterofadults@gmail.com

 

Cover artwork: Michelle Watson, Visual Arts Teacher

© I for Interview team

Σε περίπτωση που επιλέξατε να αναδημοσιεύσετε κάποιο κείμενό μας στο δικό σας site, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα εκ των προτέρων για την προτίμηση! Ωστόσο,  να σας υπενθυμίσουμε το πόσο ευχάριστο και δίκαιο είναι να ακολουθούνται οι δεοντολογικοί κανόνες που ορίζουν τη σωστή και λειτουργική αναφορά στην αρχική  πηγή ( δλδ. αναγραφή πλήρους ονόματος του site μας και ενεργό link που ανακατευθύνει στο πρωτότυπο άρθρο). Με τον τρόπο αυτό αναγνωρίζετε τον κόπο και τη δουλειά μας και σας ευχαριστούμε διπλά!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Φρέσκα άρθρα στο Χαρτοφύλακας

Στην Κορυφή